izi paq

IZIPAQ компаниясы SimBase платформасының өндірушісі болып табылатын Simourg компаниясының уәкілетті серіктесі болып табылады.

Функционалдық мүмкіндіктер:
Құжаттарды (өтінімдер, өтініштер, бұйрықтар, кестелер, есептер, келісім-шарттар, айналып өту парағы) автоматты түрде қалыптастыру.
Тұрақты және уақытша жұмысқа қабылданған қызметкерлердің, оның ішінде тұрақты және уақытша бос жұмыс орындарының саны бойынша кәсіпорынның штат санына мониторинг жүргізу.
Қызметкердің жеке ісін автоматты түрде құру.
Компанияның штаттық кестесін жүргізу.
Штаттық орналастыруды бақылау.
Жұмыс уақытын есепке алу кестесін қалыптастыру және жұмыс уақытын есепке алудың жылдық кестесін кезекті автоматты түрде құру.
Барлық қажетті құжаттаманы (ауру парағы, түсіндірме жазба) ала отырып, қызметкердің уақытша жұмыста болмауын (ауру, жұмысқа келмеу, демалыс уақыты) бекіту/тіркеу.
Жүйе рөлдерін бақылау және басқару.
Компанияның сауалнамасын басқару.
Бөлімшелерде де, бүкіл компанияда да демалыс кестесін қалыптастыру.
Үрдісті жүзеге асыру мыналарға мүмкіндік береді:
HR модулінің үрдістерінің құрамы:
«Адам ресурстарын басқару»
«Жұмыспен қамту» модулі

Модуль еңбек қатынастарын кейіннен рәсімдеу, тиісті құжаттарды қалыптастыру және бекіту үшін үміткер туралы барлық қажетті ақпаратты алуға арналған.

Тіркеу жазбасы

Бір рет басу арқылы тіркеу жазбасын жасау.

Логин мен уақытша құпия сөзді автоматты түрде жасау.

Пайдаланушы нұсқаулығы, логин және уақытша құпия сөз қоса тіркелген Email жіберілетін хабарландыру.


Үміткер сауалнамасы

Пайдаланушы үміткердің сауалнамасын толтырған кезде құрылымдық-логикалық және форматтық-логикалық бақылау.

Қажетті құжаттар тізіміне арналған құрылымдық-логикалық бақылау.

Құжаттарды автоматты түрде жасау:
- жұмысқа қабылдау туралы өтініш;
- ЕТЖ ұстап қалу туралы өтініш;
- үміткердің түйіндемесі.

Бағасы
«Жұмыспен қамту» модулі

Модуль еңбек қатынастарын кейіннен рәсімдеу, тиісті құжаттарды қалыптастыру және бекіту үшін үміткер туралы барлық қажетті ақпаратты алуға арналған.

Еңбек қатынастарын тіркеу

Еңбек қатынастарын тіркеу үшін қажетті деректерді автоматты түрде біріктіру.

Белгіленген критерийлерге байланысты құжаттарды автоматты түрде жасау:
- жұмысқа қабылдау туралы шарт;
- материалдық жауапкершілік туралы шарт;
- лауазымдық жалақыны белгілеу туралы қосымша келісім;
- құпия ақпаратты жария етпеу туралы шарт;
- қызмет көрсету аймақтарын кеңейту туралы бұйрық;
- жұмысқа қабылдау туралы бұйрық.

Қалыптасқан құжаттарға ҚР ҰКО ЭСҚ қол қою.

Бағасы
«Штат / статистика» модулі

Модуль компанияның штаттық кестесіне сәйкес деректерді бақылауға және сақтауға арналған.

Штаттық кесте

Штаттық кесте бойынша ақпаратты сақтау.

Штаттық кестеде хронологиялық ақпаратты көрсету (штат кестесіндегі орындардың саны, штаттық кестені түзету күні мен уақыты, негіздемесі).

Штаттық кесте деректері бойынша құрылымдық фильтр.

Бағасы
«Штат / статистика» модулі

Модуль компанияның штаттық кестесіне сәйкес деректерді бақылауға және сақтауға арналған.

Компанияның қызметкерлер санының статистикасы

Штаттық кестеге, лауазымдарға, бос орындарға сәйкес адам ресурстарын басқаруға қатысты компанияның негізгі көрсеткіштеріне мониторинг жүргізу.

Компанияның ұйымдық құрылымына сәйкес құрылымдық фильтр.

Штаттық орналастыру бойынша ақпарат.

Бағасы
«Штат / статистика» модулі

Модуль компанияның штаттық кестесіне сәйкес деректерді бақылауға және сақтауға арналған.

Штаттық кесте бойынша рөлдерді бөлу

Штаттық кестені ескере отырып, жүйелік рөлдерді басқару.

Компанияның ұйымдық құрылымының
құрылымдық фильтрі.

Бағасы
«Демалыс» модулі

Модуль қызметкерлердің демалыс кестесін, қызметкерлердің демалысын ресімдеу, қызметкерлердің демалысының күшін жою немесе демалыстан шақырып алу түріндегі еңбек демалысын жоспарлауға арналған.

Кестеге өтінім беру

Қызметкердің келесі жылға жеке демалыс кестесін қалыптастыру.

Қызметкердің ағымдағы және келесі жылға демалысының
жеке кестесін басқару.

Қолжетімді ақылы демалыс күндерін және олардың негізінде есептеу жүргізілетін көрсеткіштерді автоматты түрде есептеу.

Қолжетімді күндерді бөлу кезінде ҚР Еңбек кодексінің талаптарын ескере отырып, демалыс мерзімін автоматты түрде есептеу.

Бағасы
«Демалыс» модулі

Модуль қызметкерлердің демалыс кестесін, қызметкерлердің демалысын ресімдеу, қызметкерлердің демалысының күшін жою немесе демалыстан шақырып алу түріндегі еңбек демалысын жоспарлауға арналған.

Қызметкердің демалысын ресімдеу

Белгіленген критерийлерге байланысты құжаттарды автоматты түрде жасау:
- демалысқа шығу туралы өтініш;
- демалыстың күшін жою туралы өтініш;
- демалыс туралы бұйрық;
- демалысты жою туралы бұйрық.

Қолда бар күндерді, ақылы демалысты және есептеу жүргізілетін көрсеткіштерді автоматты түрде есептеу.

Қолжетімді күндерді бөлу кезінде ҚР Еңбек кодексінің талаптарын ескере отырып, демалыс мерзімін автоматты түрде есептеу.

Демалыстың басталу күніне дейін ресімделген демалысты жою мүмкіндігі.

Бағасы
«Демалыс» модулі

Модуль қызметкерлердің демалыс кестесін, қызметкерлердің демалысын ресімдеу, қызметкерлердің демалысының күшін жою немесе демалыстан шақырып алу түріндегі еңбек демалысын жоспарлауға арналған.

Қызметкерді демалыстан шақырып алу

Белгіленген критерийлерге байланысты құжаттарды автоматты түрде жасау:
- демалыстан шақырып алу туралы өтініш;
- демалыстан шақырту туралы бұйрық.

Шақырылған қызметкерді ішкі жүйе хабарламаларымен де, электрондық пошта хабарламаларымен де хабардар ету.

Ақпаратты критерийлер бойынша есепке алу:
- өтемақымен кері шақырту;
- өтемақысыз кері шақырту.

Бағасы
«Уақытша келмеу» модулі

Модуль қызметкердің ауруға байланысты келмеген, демалыста болған немесе жұмысқа келмеген жағдайда жұмыста болмауын есепке алуға, сондай-ақ оның болмауына негіздеме алуға арналған.

Қызметкердің жұмыста уақытша болмауы

Жұмыс орнында қызметкердің болмауын анықтау.

Қызметкердің келмеу себебін ұсыну (ауруына байланысты демалыс парағы, түсіндірме хат).

Мақұлдау – жұмысқа келмеу мәртебесін анықтау (ауруына байланысты демалыс, демалыс уақыты, жұмыстан қалу).

Жұмыс уақытын есепке алу кестесінде
автоматты бекіту.

Бағасы
«Жұмыстан шығару» модулі

Модуль жұмыстан шығару туралы хабарламаны қалыптастыруға және бекітуге, қызметкерді жұмыстан шығаруды ресімдеуге арналған.

Қызметкерді жұмыстан шығару туралы хабарлама

Қызметкерді кейіннен жұмыстан босату туралы хабарлау мүмкіндігі.

ҚР ҰКО ЭСҚ-мен хабарламаны қалыптастыру, мүдделі тұлғалармен мақұлдау және қол қою.

Хабарламаны алуды растау.

Қызметкерді жұмыстан шығаруды тіркеуге байланысты іс-шараларды бастау.

Бағасы
«Жұмыстан шығару» модулі

Модуль жұмыстан шығару туралы хабарламаны қалыптастыруға және бекітуге, қызметкерді жұмыстан шығаруды ресімдеуге арналған.

Жұмыстан шығаруды ресімдеу

Белгіленген критерийлерге байланысты құжаттарды автоматты түрде жасау: - жұмыстан кету туралы өтініш; - жұмыстан шығару/еңбек шартын бұзу және тоқтату туралы бұйрық; - еңбек шартын бұзу туралы қосымша келісім; - жұмыстан босатылатын қызметкердің сауалнамасы.

Жұмыстан босатуды ресімдеу туралы өтінішті қалыптастыру, мүдделі тұлғалармен келісу, ҚР ҰКО ЭСҚ құжаттарына қол қою.

Кету парағын қалыптастыру және бекітуге байланысты іс-шараларды бастау.

Жұмыстан шығарылған күні жұмыстан босатылған қызметкердің тіркеме жазбасын автоматты түрде өшіру.

Бағасы
«Жұмыстан шығару» модулі

Модуль жұмыстан шығару туралы хабарламаны қалыптастыруға және бекітуге, қызметкерді жұмыстан шығаруды ресімдеуге арналған.

Кету парағы

Белгіленген критерийлерге байланысты құжаттарды автоматты түрде жасау:
- айналып өту парағы;
- қабылдау-тапсыру актісі.


Кету парағын мақұлдау

Кету парағын мақұлдау.

Қызметкердің материалдық және материалдық емес активтерді қабылдау және тапсыру қажеттілігі туралы ақпаратты көрсету.

Бағасы