izi paq

Оңтайландыру - тұтынушы таңдаған сандық параметрлердің мәндерін жақсартатын үрдістерге өзгерістер енгізу.


Жақсартылған параметрлер болып оңтайландыру критерийлері табылады және төменгі мәндер жақсы нұсқаларға сәйкес келетіндей етіп құрылады.

Бағасы

Бизнес-үрдістерді оңтайландыруға және егжей-тегжейлеуге қатысты жұмыстың негізгі блоктары

Оңтайландыру

Тапсырыс беруші таңдаған сандық параметрлердің мәндерін жақсарту үшін үрдістерге өзгерістер енгізу. Жақсартылған параметрлер болып оңтайландыру критерийлері табылады және төменгі мәндер жақсы нұсқаларға сәйкес келетіндей етіп құрылады.

Нәтижесі:

«Қандай болуы керек» үрдістерінің диаграммалары және оңтайландырудың «дейін» және «кейін» опциялары үшін үрдіс көрсеткіштерінің тізілімі

Бағасы

Бизнес-үрдістерді оңтайландыруға және егжей-тегжейлеуге қатысты жұмыстың негізгі блоктары

Егжей-тегжейлеу

Ресми үрдістің барлық сатыларындағы барлық орындаушылардың әрекеттерінің егжей-тегжейлі қадамдық сипаттамасы

Нәтижесі:

Үрдістердің технологиялық карталары.

Бағасы

Бизнес-үрдістерді оңтайландыруға және егжей-тегжейлеуге қатысты жұмыстың негізгі блоктары

Метрикалық өлшемдер

Үрдістердің белгілі бір сандық сипаттамаларын өлшеу (метрика), мысалы, тайминг (үрдістің әрбір қадамының орындалу уақыты туралы ақпаратты жинау), регламенттерді бақылау (әр операцияның регламентіне сәйкестігі туралы ақпаратты жинау), кезектіліктерді талдау (үрдістегі тапсырмалардың жинақталу орындары және келесі орындаушының өңдеуді бастауын күту ұзақтығы) және т.б. Деректерді жинау объективті бақылау құралдарымен, орындаушылар жүргізетін өлшемдер және/немесе орындаушылардың сауалнамасы арқылы жүзеге асырылады. Деректерді жинауды бастамас бұрын тапсырыс беруші өлшенетін көрсеткіштердің тізімін және оларды өлшеу әдістемесін бекітуі керек.

Нәтижесі:

Өлшенген мәндері бар метриктер тізілімі

Бағасы

Бизнес-үрдістерді оңтайландыруға және егжей-тегжейлеуге қатысты жұмыстың негізгі блоктары

Талдау және баға қою

Оңтайландырылған үрдістердің сандық параметрлерін есептеу (Ср үрдістің және басқалардың күрделілік коэффициенті). Оңтайландырылған үрдістердегі кемшіліктерді анықтау: қателер, сәйкессіздіктер және сәтсіз фрагменттер. Көрсеткіштер тізімі және оларда қолданылатын параметрлер талдауды бастамас бұрын тапсырыс берушімен келісіледі.

Нәтижесі:

Үрдістер көрсеткіштерінің тізілімі және анықталған кемшіліктер тізімі

Бағасы