izi paq

IZIPAQ компаниясы SimBase платформасының өндірушісі болып табылатын Simourg компаниясының уәкілетті серіктесі болып табылады.

Функционалдық мүмкіндіктер:
Құжаттарды рецензиялау.
Құжаттарды мақұлдау және тапсырмаларды
орындау барысын басқару.
Құжаттарды іздеу (нөмірі, күні, құжат түрі
бойынша).
Құжаттар мен тапсырмаларды қарау қажеттілігі
туралы автоматты түрде еске салу.
Құжаттарды бекіту хронологиясы және
тапсырмалардың орындалу барысы туралы
ақпаратты көрсету.
Қызмет жазбаларын, бұйрықтарды, тапсырыстарды,
өкімдерді, шығыс хат-хабарларды қалыптастыру.
Таңдалған үлгілер негізінде құжаттардың
жобаларын автоматты түрде құру.
Бір интерфейстік терезе арқылы тапсырмалардың
өмірлік циклін бақылау.
Құжаттардың нөмірленуін есепке алу.
Құжаттарды бекіту және тапсырмаларды орындау
барысы туралы мүдделі тұлғаларды автоматты түрде
хабардар ету.
Үрдісті жүзеге асыру мыналарға мүмкіндік береді:
Үрдістің құрамы
«Электрондық құжат айналымы»
«Кіріс/шығыс хат-хабарлары» модулі

Модуль кіріс және шығыс хат-хабарларды өңдеумен байланысты
үрдістерді автоматтандыруға арналған.

Кіріс хаттарды тіркеу

Бір рет басу арқылы кіріс хат-хабарларды тіркеу картасын жасау.

Кіріс хат-хабар бойынша толық ақпаратты көрсету.

Негізгі және көмекші құжат сияқты файлдарды қоса тіркеу мүмкіндігі.

Бір терезеде кіріс хат-хабарлардың толық тізімін беру.

Үрдістерді бастау:
- орындауға жіберу (тапсырыс беру);
- тіркеу;
- таныстыру.

Бағасы
«Кіріс/шығыс хат-хабарлары» модулі

Модуль кіріс және шығыс хат-хабарларды өңдеумен байланысты
үрдістерді автоматтандыруға арналған.

Құжаттармен танысу

Орындаушының мекенжайына жіберілген кез келген “тапсырма” тиісті нысанға сілтемесі бар ішкі хабарламамен бірге сүйемелденеді. Мысалы, кез келген құжатты (кіріс немесе шығыс корреспонденциялар, меморандумдар, бұйрықтар, өкімдер) жіберген кезде сұраудың адресатына тиісті құжатқа сілтеме бар ішкі жүйелік хабарлама жасалады.

Қажет болған жағдайда тапсырманың қолжетімділігі туралы хабарлау электрондық пошта және жедел хабар алмасу арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

Бағасы
«Кіріс/шығыс хат-хабарлары» модулі

Модуль кіріс және шығыс хат-хабарларды өңдеумен байланысты
үрдістерді автоматтандыруға арналған.

Кіріс құжаты бойынша тапсырысты орындау

Кіріс хат-хабарларын қарау үрдісінің шеңберінде «Орындау үшін» функциясын іске қосу кезінде тиісті адресат үшін тапсырыс жасалады.

Тапсырысты орындау шеңберінде жауапты орындаушының келесі мүмкіндіктері бар:
- тапсырысты орындау;
- қосымша тапсырыс құру;
- мүдделі тұлғаларды таныстыру, сондай-ақ келесі құжаттарды ресімдеу:
тапсырысты орындау шеңберіндегі қызметтік жазба;
тапсырысты орындау шеңберіндегі шығыс құжат.

Бағасы
«Кіріс/шығыс хат-хабарлары» модулі

Модуль кіріс және шығыс хат-хабарларды өңдеумен байланысты
үрдістерді автоматтандыруға арналған.

Шығыс құжатты мақұладау және бекіту

Шығыс құжат жобасын қарау үрдісінде бекітуші
тұлғаның келесі мүмкіндігі бар:
- қараудан бас тарту;
- мақұлдау;
- мүдделі тұлғаларды құжат жобасымен таныстыру;
- «Қосымша мақұлдау» функциясын пайдалану.

«Қосымша мақұлдау» функциясы пайдаланушыға құжат жобасы бойынша қосымша пікір алуға және оның
негізінде түпкілікті шешім қабылдауға
мүмкіндік береді.

Құжаттарды мақұлдау кезінде мақұлдаушы тұлғалар ҚР ҰКО ЭСҚ пайдаланады.

Бағасы
«Кіріс/шығыс хат-хабарлары» модулі

Модуль кіріс және шығыс хат-хабарларды өңдеумен байланысты
үрдістерді автоматтандыруға арналған.

Тапсырманы орындау шеңберінде қосымша тапсырысты қалыптастыру

Тапсырманы өңдеу барысында пайдаланушы тек оның орындалуына ғана емес, сонымен қатар қосымша тапсырыс құру мүмкіндігіне ие болады. Мысалы: алынған тапсырыс негізінде тапсырманы басқа уәкілетті жауапты тұлғаға тапсыру.

Тапсырманың бүкіл өмірлік циклі оқиға тарихында көрсетіледі.

Бағасы
«Кіріс/шығыс хат-хабарлары» модулі

Модуль кіріс және шығыс хат-хабарларды өңдеумен байланысты
үрдістерді автоматтандыруға арналған.

Шығыс құжатты тіркеу

Шығыс құжаттың жобасын мақұлдау нәтижелері бойынша пайдаланушы құжатты тіркеуге немесе оны жөнге келтіруге жіберуге мүмкіндік алады.

Кіріс хат-хабарларды тіркеу картасын жасау сияқты, шығыс хат-хабарларды тіркеу картасын жасау бір рет басу арқылы жүзеге асырылады.

Тіркеу нәтижелері бойынша нысан шығыс хаттар тізіміне қосылады.

Бағасы
«Қызметтік жазбаны қалыптастыру» модулі

Модуль қызметтік жазбаны өңдеудің толық өмірлік циклін
автоматтандыруға арналған.

Қызметтік жазбаны қалыптастыру

Қызметтік жазбаның қалыптасуына компанияның кез келген қызметкері бастамашылық ете алады. Жүйе «Құжаттың негізгі мәтіні» өрісінің мазмұны негізінде де, қоса берілген файл негізінде де құжат жобасын жасау мүмкіндігін ұсынады.

Сондай-ақ, пайдаланушының жоғарыда аталған екі нұсқаны бірге пайдалану мүмкіндігі бар, бұл жағдайда жүйе құжат жобасын тұтастай құрастырады (біріншіден, жүйелік өрістен мәтін, содан кейін тіркелген файлдан алынған мәтін, кестелер, графика).

Құжат жобасын қалыптастыру нәтижелері бойынша пайдаланушының жобамен мүдделі тұлғаларды таныстыру мүмкіндігі бар.

Бағасы
Модуль «Қызметтік жазбаны қалыптастыру»

Модуль қызметтік жазбаны өңдеудің толық өмірлік циклін
автоматтандыруға арналған.

Қызметтік жазбаны мақұлдау және бекіту

Кіріс/шығыс хат-хабарларын өңдеуге ұқсас қызметтік жазбаны қарау үрдісінде, бекітуші тұлғаның келесі мүмкіндігі болады:
- қараудан бас тарту;
- мақұлдау;
- мүдделі тұлғаларды құжат жобасымен
таныстыру;
- қосымша мақұлдауды бастау.

Қосымша келісу мүмкіндігі жауапты тұлғаға құжат жобасы бойынша қосымша пікір алуға және оның
негізінде түпкілікті шешім қабылдауға
мүмкіндік береді.

Құжаттарды бекіту кезінде ҚР ҰКО ЭСҚ пайдаланылады.

Бағасы
Модуль «Қызметтік жазбаны қалыптастыру»

Модуль қызметтік жазбаны өңдеудің толық өмірлік циклін
автоматтандыруға арналған.

Қызметтік жазба бойынша тапсырысты орындау

Мақұлдау нәтижелері бойынша тіркеу қадамы болатын кіріс/шығыс хат-хабарларды өңдеу логикасынан айырмашылығы,
қызмет жазбаны мақұлдау нәтижелері бойынша адресатқа тапсырыс жіберіледі. Орындаушыға келесі функционалдық мүмкіндіктер ұсынылады:
- тапсырысты орындау;
- қосымша тапсырыс құру;
- мүдделі тұлғаларды хабардар ету және;
тапсырысты орындау шеңберінде қызметтік жазба
жобасын қалыптастыру.

Бағасы
«Өкімдер мен бұйрықтарды қалыптастыру» модулі

Модуль өкімдер мен тапсырыстарды құру және өңдеумен байланысты үрдісті автоматтандыруға арналған.

Өкімдер мен бұйрықтарды қалыптастыру

Өкімді немесе тапсырысты жасау кезінде пайдаланушыда құжат жобаларын жасаудың бірнеше нұсқасы бар:
- қызметтік жазбаны жасау кезіндегідей, жүйе
«Құжаттың негізгі мәтіні» өрісінің мазмұны немесе
қоса берілген файл негізінде құжат жобасын жасау
мүмкіндігін береді.
- жоғарыда аталған екі нұсқаны бірге қолдану, бұл жағдайда жүйе құжат жобасын тұтастай құрастырады (біріншіден, жүйе өрісіндегі мәтін, содан кейін тіркелген файлдағы мәтін, кестелер, графиктер).
- алдын ала белгілі үлгі негізінде құжат жобасын жасау.

Бағасы
«Өкімдер мен бұйрықтарды қалыптастыру» модулі

Модуль өкімдер мен тапсырыстарды құру және өңдеумен байланысты үрдісті автоматтандыруға арналған.

Өкімдер мен бұйрықтарды қалыптастыру

Сонымен қатар, орындаушыға келесі функционалдық мүмкіндіктер беріледі:
- мақұлдауға жіберу;
- мүдделі тұлғаларды таныстыру.

Бағасы
«Өкімдер мен бұйрықтарды қалыптастыру» модулі

Модуль өкімдер мен тапсырыстарды құру және өңдеумен байланысты үрдісті автоматтандыруға арналған.

Бұйрықтар мен өкімдерді мақұлдау және бекіту

Бұрын ұсынылған модульдердің функционалдық мүмкіндіктері сияқты, бекітуші тұлғаның келесідей мүмкіндігі бар:
- қараудан бас тарту;
- мақұлдау;
- мүдделі тұлғаларды құжат жобасымен таныстыру;
- қосымша мақұлдау.

Құжаттарды бекіту кезінде ҚР ҰКО ЭСҚ пайдаланылады.

Бағасы
«Өкімдер мен бұйрықтарды қалыптастыру» модулі

Модуль өкімдер мен тапсырыстарды құру және өңдеумен байланысты үрдісті автоматтандыруға арналған.

Бұйрықтар мен өкімдерді мақұлдау және бекіту

Өкімнен айырмашылығы, құжат жобасын мақұлдау нәтижелері бойынша бұйрық тіркелуге жатады.

Тіркеу нәтижелері бойынша нысан бұйрықтар тізіміне қосылып, алдын ала белгіленген тұлғаларға бұйрықтың орындалуын бақылау жауапкершілігін тағайындау туралы хабарлама жіберіледі.

Бағасы
«Өкімдер мен бұйрықтарды қалыптастыру» модулі

Модуль өкімдер мен тапсырыстарды құру және өңдеумен байланысты үрдісті автоматтандыруға арналған.

Өкім бойынша тапсырысты орындау

Бұйрық жобасын мақұлдау нәтижелері бойынша тиісті адресат үшін тыпсырыс қалыптастырылады.
Пайдаланушының келесі мүмкіндігі бар:
- тапсырысты орындау;
- қосымша тапсырыс құру;
- мүдделі тұлғаларды таныстыру.

Бағасы
Бағасы