izi paq

IZIPAQ компаниясы SimBase платформасының өндірушісі болып табылатын Simourg компаниясының уәкілетті серіктесі болып табылады.

Функционалдық мүмкіндіктер:
Мәселелерді қалыптастыру және алқалы органның қарауына енгізу.
Мәселелерді уәкілетті тұлғалармен мақұлдау.
Күн тәртібін және хаттамалық шешімді қалыптастыру.
Тапсырыстарды қалыптастыру.
Қойылған мәселелер бойынша түсініктеме ақпаратты сұрату.
Құжаттарды нөмірлеу есептегіші.
Алқалы орган мүшелерінің хаттаманы қалыптастыруы және бекітуі.
Мүдделі тараптарды жиналысты өткізу күні және күн тәртібінің мазмұны туралы хабардар ету.
Алқалы органның қарауына енгізілетін мәселелердің құрамын түзету.
Бекітілген күн тәртібін және материалдарды автоматты түрде алқалы органның мүшелеріне және т.б мүдделі тараптарға тарату.
Алқалы органның мәселелерді қарау барысы мен нәтижелері туралы мүдделі тараптарды автоматты түрде хабардар ету.
Алқалық органның отырыстарын өткізу.
Электрондық сандық қолтаңбаны (ЭСҚ) қолдану және QR кодын беру арқылы мәселелер бойынша дауыс беру.
Хаттама үлгісін және QR коды бар мәселе бойынша үзіндіні автоматты түрде қалыптастыру.
Алқалы органның қарауына енгізілген материалдарды/мәселелерді мақұлдауды бақылау.
Процесті жүзеге асыру мыналарға мүмкіндік береді
Үрдістің құрамы
«Алқалық органдардың отырыстарын ұйымдастыру және өткізу»
Модуль: «Сұрақтарды қалыптастыру»

Модуль алқалы органның қарауына енгізілетін мәселелерді қалыптастыруға арналған. Жүйе сұрақ картасында және тиісті қосымшаларда көрсетілген деректер негізінде түсіндірме жазба үлгісін автоматты түрде жасау мүмкіндігін қамтамасыз етеді, содан кейін оларды мақұлдаушы тұлғаларға жібереді.

Материалдарды жетекші басқарушымен мақұлдау

Алқалы органның қарауы үшін қажетті критерийлер мен өрістері бар алдын ала белгіленген үлгі негізінде материалдарды қалыптастыру.

Алқалы органның қарауына материалдарды жетекшілік ететін басшымен мақұлдау.

Бекіту тобы, шақырылған тұлғалар, материалды дайындауға жауапты адамдар, баяндамашы туралы мәліметтерді қосу.

Сұрақ картасына қосу:
- шешім жобасына қосымшалар
- түсіндірме жазбаға қосымшалар.

Алдын ала белгіленген үлгі бойынша «Түсіндірме жазба» жобасын қалыптастыру.

Кері қайтарып алу мүмкіндігімен материалдарды мақұлдауға жіберу.

Бағасы
Модуль: «Сұрақтарды қалыптастыру»

Модуль алқалы органның қарауына енгізілетін мәселелерді қалыптастыруға арналған. Жүйе сұрақ картасында және тиісті қосымшаларда көрсетілген деректер негізінде түсіндірме жазба үлгісін автоматты түрде жасау мүмкіндігін қамтамасыз етеді, содан кейін оларды мақұлдаушы тұлғаларға жібереді.

Материалдарды жетекші басқарушымен мақұлдау

Сұраққа сілтеме бар ішкі жүйелі хабарлама (корпоративтік поштаға және/немесе мессенджерлерге хабарламаларды көшіру мүмкіндігі бар).

Мәселе материалдарына орталықтандырылған қолжетімділік.

Басқарушылық шешімдерді қабылдау:
- «Сұрақты өңдеуге жіберу»
- «Мақұлдау».

Мәселе материалдарына орталықтандырылған қолжетімділік.


Мақұлдайтын топ

Материалдарды мақұлдайтын топқа (материалдарды келісуге қатысатын құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлері) жіберу кезінде басшының басқарушылық шешім қабылдауға мүмкіндігі бар:
- «Орындаушыны тағайындау» (құрылымдық бөлімшеге жататындығына сәйкес)
- «Сұрақты өз бетінше өңдеуге қабылдау»
Материалдарды қарау кезінде:
- «Мақұлдау»
- «Бас тарту»
- «Қайта қарауға жіберу».

Бағасы
Модуль: «Сұрақтарды қалыптастыру»

Модуль алқалы органның қарауына енгізілетін мәселелерді қалыптастыруға арналған. Жүйе сұрақ картасында және тиісті қосымшаларда көрсетілген деректер негізінде түсіндірме жазба үлгісін автоматты түрде жасау мүмкіндігін қамтамасыз етеді, содан кейін оларды мақұлдаушы тұлғаларға жібереді.

Мақұлдау нәтижелері

Алқалы органның қарауына ұсынылған материалдарды келісу нәтижелері бойынша
мәселенің бастамашысына және мүдделі тұлғаларға
мақұлдау тобының және жетекші менеджердің қарау нәтижелерін қамтитын мәселеге сілтеме бар ішкі жүйелі хабарлама келеді (хабарламаларды корпоративтік поштаға және/немесе мессенджерлерге жіберу мүмкіндігі бар) .

Сілтемені басу арқылы Бастамашы мәселе картасындағы мақұлдаушы қызметкерлердің шешімімен таныса алады.

Бағасы
Модуль: «Күн тәртібін қалыптастыру»

Модуль келісілген мәселелер кешеніне және күн тәртібін қалыптастыруға арналған. Жүйе күн тәртібіне енгізуді қажет ететін мәселелерді қараудың реттілігін ескере отырып таңдаудың тәртіптілігін қамтамасыз етеді. Қажет болған жағдайда Хатшының, ал Директорлар кеңесіне сұрақтарды қойған кезде Корпоративтік хатшының шешім жобасына өзгерістер енгізуге, тапсырысты қалыптастыруға немесе материалды пысықтауға жіберуге мүмкіндігі бар.

Күн тәртібін қалыптастыру

Үрдістің негізгі бизнес иесі Хатшы болып табылады, ал мәселелер Директорлар кеңесіне ұсынылған кезде – Корпоративтік хатшы.

Барлық келісілген мәселелер мәселе фильтрінде автоматты түрде біріктіріледі, олардың негізінде пайдаланушы алқалы орган отырысының күн тәртібін қалыптастырады.

Хатшының немесе Корпоративтік хатшының мәселелер тізімімен танысу сатысында келесі шешімдердің бірін қабылдауға мүмкіндігі бар:
- «Қайта қарауға жіберу»
- «Қажетті мәселелерді таңдап, күн тәртібін қалыптастыру».

Қажет болған жағдайда пайдаланушының сұрақ сілтемесін басу арқылы ұсынылған материалдармен егжей-тегжейлі танысуға мүмкіндігі бар.

Бағасы
Модуль: «Дауыс беру»

Модуль күн тәртібіне сәйкес көтерілген мәселелер бойынша алқалы орган мүшелерінің дауыс беруіне арналған. Жүйе күн тәртібіндегі мәселелерді қосу немесе алып тастау, ҚР ҰКО ЭСҚ арқылы дауыс беруді растау, шешім жобасына өзгерістер енгізу, тапсырыстар құру мүмкіндігін ұсынады. Бір терезеден дауыс беру кезінде жүйе көтерілген мәселелер бойынша жаппай дауыс беруді қамтамасыз етеді.

Шығарылған мәселе бойынша жеке дауыс беру

Алқалы органның қарауына ұсынылған материалдар бойынша әрбір мәселе бойынша жеке дауыс беру.

ҚР ҰКО ЭСҚ арқылы алқалы орган отырысы мүшелерінің шешімді бекітуі.

Басқарушылық шешімдерді қабылдау:
- «ЖАҚТАДЫ» / «ҚАРСЫ»
- «Дауыс беруге қатыспау»

Алқалы органның отырысын өткізу кезінде күн тәртібіне мәселелерді қосу немесе алып тастау (тек әлі шешім қабылданбаған материалдар бойынша).

Алқалық орган отырысы мүшелерінің ескертулері негізінде шешім жобасына түзетулер енгізу.

Бағасы
Модуль: «Дауыс беру»

Модуль күн тәртібіне сәйкес көтерілген мәселелер бойынша алқалы орган мүшелерінің дауыс беруіне арналған. Жүйе күн тәртібіндегі мәселелерді қосу немесе алып тастау, ҚР ҰКО ЭСҚ арқылы дауыс беруді растау, шешім жобасына өзгерістер енгізу, тапсырыстар құру мүмкіндігін ұсынады. Бір терезеден дауыс беру кезінде жүйе көтерілген мәселелер бойынша жаппай дауыс беруді қамтамасыз етеді.

Шығарылған мәселелер бойынша жаппай дауыс беру

Алқалы органның қарауына шығарылған
материалдар бойынша жаппай дауыс беру.

Алқалы органдардың түрлері бойынша фильтр.

Басқарушылық шешімдерді қабылдау:
- «ЖАҚТАДЫ» / «ҚАРСЫ»
- «Дауыс беруге қатыспау»

ҚР ҰКО ЭСҚ арқылы алқалы орган отырысы мүшесінің шешімін растау.

Басқарушылық шешімдерді қабылдау:
- «ЖАҚТАДЫ» / «ҚАРСЫ»
- «Дауыс беруге қатыспау».

Алқалы органның отырысын өткізу барысында күн тәртібіндегі мәселелерді қосу немесе алып тастау
(тек әлі шешім қабылданбаған материалдар үшін).

Алқалық орган отырысы мүшелерінің ескертулері негізінде шешім жобасына түзетулер енгізу.

Бағасы
Модуль: «Үзінді көшірмені қалыптастыру»

Модуль шығарылған және қарастырылған мәселелердің әрқайсысы бойынша үзінді көшірмені шығаруға арналған. Дауыс беру нәтижелері бойынша жүйе үзінді көшірмені (уәкілетті органның шешімі бойынша ақпарат) қалыптастырады және оны сұрау салудың бастамашысына және мақұлдау тобына жібереді.

Мәселе бойынша үзінді көшірмені қалыптастыру

Әрбір мәселе бойынша ұсынылған материалдарды бекіту нәтижелері бойынша үзінді көшірме автоматты түрде қалыптастырылады және мәселенің бастамашысына, мүдделі тараптарға жіберіледі.

Орындалу мерзімі бойынша мәліметтерді көрсетуді ескере отырып, қойылған мәселелер бойынша нұсқауларды қалыптастыру және оларды орындаушыларға жолдау.

Бағасы
Модуль: «Тапсырыстарды қалыптастыру»

Модуль алқалы орган мүшелері үшін нұсқауларды қалыптастыруға арналған. Жүйе отырыс барысында құрылымдық бөлімшелерге тиісті нұсқауды жіберуге мүмкіндік береді, дауыс беру нәтижелері бойынша тапсырыстар автоматты түрде орындауға беріледі.

Тапсырыстарды қалыптастыру

Орындалу мерзімі бойынша мәліметтерді көрсетуді ескере отырып, қойылған мәселелер бойынша нұсқауларды қалыптастыру және оларды орындаушыларға жолдау.

Басқарушылық шешімдерді қабылдау:
- «Өңдеуге қабылдау»
- «Орындаушыны тағайындау».

Тапсырысты өңдеу кезінде:
- «Орындалды».

Бағасы
Модуль: «Хаттаманы қалыптастыру»

Модуль алқалы орган отырысының хаттамаларын қалыптастыруға және оған қол қоюға арналған. Келісілген мәселелердің аяқталған циклі негізінде жүйе хаттаманы қалыптастырады, оған кейіннен алқалы органның мүшелері қол қояды.

Алқалы органның хаттамаларын қалыптастыру және оған қол қою

Алқалы органның қарауына енгізілген барлық мәселелерді бекіту нәтижелері бойынша жүйе алқалы орган отырысының хаттамасын қалыптастырады.

ҚР ҰКО ЭСҚ арқылы алқалы орган отырысының хаттамасын бекіту.

Бағасы